Diabetes v době Covidu-19

ico_covid.jpgDiabetes mellitus je chronické onemocnění, které obecně zavdává vyššímu riziku těžšího průběhu nejrůznějších infekcí. I drobná poranění se často hůře hojí, běžné infekce mají nezřídka horší průběh. To je ostatně důvodem doporučené preventivní vakcinace proti chřipce nejenom u seniorů, ale též u chronicky nemocných osob, respektive u tzv. rizikových skupin. Bohužel sem patří i ti z nás, kteří mají cukrovku.

Ne jinak je tomu u onemocnění vyvolaných koronavirem, tedy virem, jehož různé varianty stojí v pozadí mnoha případů běžného nachlazení, ale též mnohem vážnějších stavů jakými byly SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), MERS (Middle East Respiratory Syndrome) a nejnověji je Covid-19.

Koronaviry jsou sférické jednovláknové RNA viry, pro které je typická přítomnost bílkovin vyčnívajících z povrchu virové částice. Sférický tvar virové částice spolu s těmito hroty vedl k pojmenování "koronavirus" s odkazem na latinské slovo "corona", neboť v elektronovém mikroskopu hroty připomínají královskou korunu. Mimo jiné právě tyto hroty dnes sehrávají klíčovou úlohu při vývoji nových vakcín proti Covid-19.

Dosavadní zkušenosti nenasvědčují tomu, že by tato virová infekce jakkoliv významně zvyšovala pravděpodobnost vzniku diabetu. Současně však ukazují, že riziko těžšího průběhu a komplikací je zřejmé u diabetu typu 1 i typu 2 a zdá se být vyšší rovněž u gestačního diabetu. Je rovněž známo, že virové infekce, ty koronavirové nevyjímaje, zvyšují, zejména u diabetiků typu 1, riziko rozvoje potenciálně velmi závažné diabetické ketoacidózy.

Na co si dát pozor a co třeba dodržovat

  1. Obecně doporučovaná preventivní opatření směřující k zabránění nákazy – časté mytí/dezinfekce rukou, omezení sociálních kontaktů, dodržování bezpečné vzdálenosti, ochrana dýchacích cest (rouška, respirátor).
  2. Pokračovat v nastavené antidiabetické léčbě v souladu s doporučením svého ošetřujícího lékaře.
  3. Průběžně sledovat svůj zdravotní stavu, při jakýchkoliv zjevných odchylkách/komplikacích kontaktovat lékaře.
  4. Nechat se vakcinovat.