Spolupracující odborníci

odbornik_ludmila_brunerova.jpg

Doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Pracuje v Diabetologickém centru II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Věnuje se diabetologii, endokrinologii a osteologii a působí jako odborný asistent v oboru vnitřní lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V oblasti vědeckého působení se zaměřuje mimojiné na experimentální dietologii a centrální mechanizmy regulace příjmu potravy.

 

odbornik_barbora_dolezalova.jpg

MUDr. Barbora Doležalová

Pracuje v soukromém ambulantním zdravotnickém zařízení v Chrudimi jako diabetolog a endokrinolog. Za cíl své práce považuje zlepšení kvality života lidí, kteří trpí diabetem nebo hormonálními poruchami. Věnuje se také výuce klinických předmětů na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde se snaží předávat studentům své přesvědčení, že i v nemoci je nezbytné respektovat důstojnost a jedinečnost lidí, kteří se svěří do péče zdravotníkům.

 

odbornik_jiri_suchy.jpg

Prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

Na Univerzitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy a sportu přednáší především předměty související se sportovním tréninkem. Odborně se dlouhodobě zaměřuje na problematiku vytrvalostních sportů a využití vyšší nadmořské výšky pro zvýšení limitní výkonnosti.

( www.jirisuchy.cz, www.6000kroku.cz )

 

odbornik_jana_urbanova.jpg

MUDr. Jana Urbanová Ph.D.

Pod záštitou Centra pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu 3. lékařské fakulty UK v Praze se věnuje vědeckému výzkumu dědičného typu diabetu – MODY, na II. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady praktickou diabetologií a výukou studentů medicíny. K dalším oblastem zájmu patří především praktická edukace pacientů s diabetem a problematika hypoglykémií.