Cukrovka 1. typu - jak se léčí?

 

Cukrovka (diabetes mellitus) 1. typu je typ cukrovky podmíněný postupným (různě rychlým) zánikem veškerých buněk produkujících inzulín (tzv. β-buněk). β-buňky jsou poškozovány vlastním imunitním systémem, proto jej označujeme jako onemocnění autoimunitní. Proč k tomuto poškozování β-buněk dochází, není dodnes přesně zodpovězeno.

Jak se léčí cukrovka 1. typu?

Cukrovka 1. typu se v současné době nedá zcela vyléčit. Základním kamenem úspěšné léčby je dobré sladění pravidelného stravování s léčbou inzulínem na základě pravidelného měření glykémie.

Jak by měl vypadat režim diabetika 1. typu

Snahou je léčebný režim diabetika 1. typu maximálně přizpůsobovat jeho potřebám. Moderní diabetologie klade důraz zejména na samostatnost a flexibilitu v řízení inzulínové léčby samotným pacientem a pestrý výběr stravy, na podkladě podrobné edukace lékařem-diabetologem a nutriční terapeutkou (tzv. self-management).

Pacient se významně podílí na průběhu vlastní léčby a zejména pak na jejím konečném výsledku – úrovní dosažené glykemické kompenzace. Znamená to na jednu stranu velkou volnost, ale současně s tím i nemalou zodpovědnost.

Aby byl pacient s diabetem schopen udržovat hladinu glykémie v normálním rozmezí, je třeba znát aktuální hodnoty glykémie, pracovat se všemi faktory, které ovlivňují glykémii, především stravou a fyzickou aktivitou, a vědět jak injekčně podaný inzulín v konečném důsledku změní hladinu krevního cukru.

Léčebný režim diabetika 1. typu proto spočívá v:

jnc_c1t_01_01.jpg

  • Pravidelném měření glykémie glukometrem (nebo nověji využíváním kontinuální monitorace glykémie, tzv. CGM systémy),
  • schopnosti spočítat množství sacharidů v konzumovaném jídle a
  • odhadnout správnou dávku inzulínu, odpovídající přijatému množství sacharidů, aktuální glykémii či plánované tělesné aktivitě.

Pochopitelně, je to zpočátku pro každého nového pacienta s cukrovkou složité, nicméně s trpělivostí a pravidelným „tréninkem“ se takový systém dá naučit a později natolik zautomatizovat, že bude v tomto režimu diabetik pracovat bez větších obtíží.

Cíle léčby a optimální hladina cukru v krvi (glykémie)

Konkrétní cílové hodnoty glykémie jsou u každého pacienta individuální.

Rámcové hodnoty optimální glykémie a cíl léčby u dospělého diabetika
Glykemie na lačno * 4,0 – 6,0 (< 8,0) mmol/l
Glykemie po jídle ** 5,0 - 7,5 (< 9,0) mmol/l
HbA1C (mmol/mol) dle IFCC < 45 (< 60) mmol/mol

* Glykemie stanovená v kapilární krvi (self-monitoring) aspoň po osmihodinovém lačnění
** Glykemie stanovená v kapilární krvi (self-monitoring) za 60 - 120 min po jídle
() V závorce jsou uvedeny doporučené hodnoty pro diabetiky s vysokým kardiovaskulárním rizikem, tyto cílové hodnoty jsou však většinou stanovovány individuálně

Rámcové hodnoty optimální glykémie a cíl léčby u dětských diabetiků
Glykemie nalačno 4–7 mmol/l
Glykemie po jídle 5–8 mmol/l
Glykemie před spaním 5,5–8 mmol/l
Glykemie v noci 4,5–7 4,5–7 mmol/l
HbA1c (mmol/mol) dle IFCC < 59

Kromě glykémie se u diabetiků sleduje také krevní tlak (cíl do 130/80 mmHg), hladina krevních tuků, tělesná hmotnost (body mass index – BMI 19-25 kg/m2), obvod pasu (cíl do 94cm/80 cm u mužů/žen) a celková spotřeba inzulínu (do 0,6 j./den).

U dětí je důležitou známkou dobré kompenzace také stabilní hmotnost nebo přiměřené prospívání v době růstu.

Co je třeba znát, aby byla léčba cukrovky 1. typu úspěšná?

K dosažení a udržení dobré glykemické kompenzace, je potřeba vědět několik základních informací o:

  1. Výživě a počítání SACHARIDŮ;
  2. Správném podávání a optimálním dávkování INZULÍNU;
  3. Měření glykémie GLUKOMETREM;
  4. POHYBU a dalších faktorech, které bezprostředně ovlivňují GLYKÉMII.

a při každodenní léčbě se jimi řídit.