Cukrovka 1. typu - pohyb a další faktory ovlivňující glykémii

Na hladinu cukru v krvi má vliv celá řada faktorů; nejen potrava (především sacharidy), ale také nemoc či stres, alkohol či fyzická aktivita. Aby glykémie zůstala v cílovém rozmezí, je zapotřebí s těmito faktory při léčbě inzulínem počítat.

jnc_c1t_05_01.jpg

a) Sportovní aktivity:

Při tělesné námaze je glukóza (krevní cukr), jako hlavní energetický zdroj, vychytávána z krve svalovými buňkami a zároveň (aby nedošlo k přílišnému poklesu hladiny cukru v krvi) je potlačena produkce inzulínu (který napomáhá glukóze přestoupit z krve do ostatních tělních buněk). U diabetiků však injekčně podaný inzulín cirkulující v krvi potlačit nelze, a proto může během fyzické námahy dojít až k hypoglykémii. Sportu se však není potřeba vyhýbat, ale naopak ho dobře plánovat a léčbu inzulínem mu přizpůsobit.

jnc_c1t_05_02.jpgPřed cvičením (a při dlouhodobější námaze také v průběhu a po jejím skončení) je nutné zkontrolovat aktuální glykémii. Ideální je začít sportovat při glykémii mezi 5,5 až 8 mmol/l. Při hodnotě < 4mmol/l či nad > 15mmol/l není doporučeno s cvičením začínat, ale nejprve glykémii upravit. Vhodné je cvičení předem naplánovat, a podle intenzity a doby tělesné zátěže předem upravit jídelníček a dávky inzulínu, popř. připravit svačinu k hrazení energie (glukózy).

Mít při sobě během sportování pomůcky pro zvládnutí hypoglykémie (sladký nápoj, glukózové tablety), glukometr a průkaz diabetika, je u diabetiků naprosto nezbytné. Stejně tak používání kvalitní obuvi k zabránění vzniku otlaků a oděrek, jež se mohou rozvinout ve špatně se hojící defekt.

Po ukončení sportovní aktivity je pro riziko hypoglykémie nutné pravidelně kontrolovat glykémii (v případě, že pacient sportuje v odpoledních či večerních hodinách i v noci), a ke svačině či následujícímu jídlu preferovat jídla obsahující složené sacharidy s nižší glykemickým indexem. Bezpečnější je neuléhat ke spánku s glykémií < 6mmol/l.

Skvělého pomocníka pro pacienty, kteří sportují pravidelně, představuje kontinuální monitorace glykémie, díky němuž může diabetik snáze a pohodlněji kontrolovat svou glykémii.

b) Nemoc:

Potřeba inzulínu se enormně zvyšuje v době nemoci či stresu. Byť i při banální chřipce je nutné dávky inzulínu navýšit a nesetrvávat dlouhodobě v hyperglykémii, jinak může dojít k rozvoji ketoacidózy. Klíčová je opět kontrola glykémie glukometrem a vyšetření ketolátek v moči, které mohou o špatně kompenzovaném onemocnění informovat.