Cukrovka a oči

 

Cukrovka nepříznivě ovlivňuje funkci různých orgánů, jedním z nich jsou i oči. Oční onemocnění, jejichž výskyt cukrovka zvyšuje, je široký.

Diabetická retinopatie

Zhoršená kompenzace cukrovky postihuje i cévy v oku, čímž se zhoršuje prokrvení hlavně sítnice. Postižené cévy se častěji rozšiřují, mají propustnější stěnu a snáze tak vzniká otok. Hůře prokrvené okrsky sítnice se snaží zvýšit prokrvení a produkují látky podporující tvorbu nových cév. Novotvorba cév je spojena s tvorbou jizev a to může vést k odchlípení sítnice s významným zhoršením až ztrátou zraku. Tyto nově vytvořené cévy jsou navíc velmi křehké, snadno praskají a vzniklé krvácení opět významně zhorší zrak. Toto onemocnění se jmenuje diabetická retinopatie a probíhá ve dvou stádiích:

  • mírnější stádium - retinopatie prostá (cévní změny, bez novotvorby cév) a
  • pokročilejší stádium - retinopatie proliferativní (s novotvorbou cév).

cukrovka_oci_01.jpg

Jak si můžu své oči chránit?

Diabetická retinopatie se nemusí dlouho nijak projevit, proto je velmi důležité, aby každému diabetikovi bylo každoročně vyšetřeno oční pozadí k vyloučení diabetické retinopatie. Oční vyšetření patří k základním každoročním skríningovým vyšetřením.

Docházejte pravidelně na kontroly k očnímu lékaři, protože diabetické onemocnění oka je nejčastější příčinou získané slepoty.

Postižení zraku bývá často až pozdním projevem a úprava zraku po léčbě pak nemusí být vůbec samozřejmostí - diabetická retinopatie totiž bohužel stále patří mezi nejčastější příčiny získané slepoty ve vyspělých zemích.

Oční lékař podle nálezu může rozhodnout o provedení dalších vyšetření a následné léčby (laserové ošetření, případně další velmi specializované zákroky).

Šedý zákal

Diabetici s cukrovou mají oproti osobám bez diabetu větší pravděpodobnost, že se u nich objeví také šedý zákal (katarakta), častěji v mladším věku a rozvoj katarakty je obvykle rychlejší. Katarakta znamená zakalení čočky.

Projevuje se:

  • zamlženým nebo zastřeným viděním
  • krátkozrakostí
  • změnou při vnímání barev (zvláště žluté)
  • oslňováním při řízení auta v noci
  • nepříjemným vnímáním prudkého světla
  • dvojitým viděním a dočasným zlepšením vidění do blízka.

Při objevení se těchto příznaků je třeba navštívit očního lékaře. Kataraktu samozřejmě také může objevit oční lékař při pravidelné každoroční prohlídce. I v případě katarakty je důležitá dobrá kompenzace diabetu. Elegantním léčebným postupem je výměna čočky.

cukrovka_oci_02.jpg

Zelený zákal

Diabetici mají vyšší také riziko zeleného zákalu (glaukom) – tedy zvýšení nitroočního tlaku, který pak poškozuje nervy uvnitř oka a může vést k poruše až ztrátě zraku. Existuje několik forem glaukomu, nejčastější forma obvykle nastupuje nenápadně, takže nemocný nemusí pociťovat žádné obtíže a příznaky se projeví až při nevratném poškození nervu s výpadky v zorném poli. Akutní glaukomový záchvat se projevuje krutou bolestí v oku, bolestí hlavy, nevolností, zvracení, mlhavým viděním až ztrátou zraku a zarudlým okem.

Chronickou formu objeví obvykle oční lékař při preventivní prohlídce, při příznacích akutního záchvatu je třeba okamžitě navštívit očního lékaře. Oční lékař obvykle doporučí kapky na snížení nitroočního tlaku, v některých případech i operační řešení.

cukrovka_oci_03.jpg

Jak si můžu své oči chránit?

Je dobře známo, že riziko komplikací (tedy i diabetické retinopatie a dalších očních komplikací) se sníží, pokud je cukrovka dobře kompenzována. Každý diabetik by se tedy měl ve vlastním zájmu prevence ztráty zraku dobře starat o svou cukrovku, spolupracovat s lékařem na dobré kompenzaci a pravidelně navštěvovat očního lékaře k preventivním vyšetřením.

cukrovka_oci_04.jpg

Dodržujte rady lékaře a docházejte na pravidelné kontroly, abyste předešli možným komplikacím cukrovky.